Skanør, Sweden
Bestillingsreferanse: 07.09.04._109.jpg
Bildet inngår i albumet Landskap Sverige -