Rogn, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.05.31._94.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -