Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: Leirholshøgda_01.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -