Langs Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.10.12._31.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -