Høljesyndin og Nørre Syndin.
Bestillingsreferanse: 04.09.09._156.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -