Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.01.31._58.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -