Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 05.10.17._02.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -