Røn, Valdres
Bestillingsreferanse: 04.09.09._271.jpg
Bildet inngår i albumet Vestre Slidre kom -