Filefjell, Otrøvatnet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 04.03.04._96.jpg
Bildet inngår i albumet Filefjell -