Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 11.03.16._103.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -