Dokkadeltaet naturreservat
Bestillingsreferanse: 11.05.01._163.jpg
Bildet inngår i albumet Dokkadeltaet NR -