Totenvika naturreservat
Bestillingsreferanse: 1978.06.01._01.jpg
Bildet inngår i albumet Totenvika NR -