Sørre Hemsing, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: Blomstereng_S._Hemsing_01.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -