Tiriltungesmyger_Erynnis tages
Bestillingsreferanse: 11.05.06._534.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -