Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 15.05.15._343.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -