Skjøld, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.18._129.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -