Gravdøla i Gravdalen, Jotunheimen
Bestillingsreferanse: 07.09.13._59.jpg
Bildet inngår i albumet Utladalen LV -