Sløke_Angelica sylvestris, lys jordhumle_Bombus lucorum
Bestillingsreferanse: 11.07.18._60.jpg
Bildet inngår i albumet Skjermplantefam -