Neslesommerfugl på vårpengeurt_Noccaea caerulescens
Bestillingsreferanse: 20.04.21._27.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -