Ikke flere bilder i dette utvalget!
Gamle Kvam, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.06.22._45.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -