Fokstugu fjellstue, Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
Bestillingsreferanse: 13.07.07._453.jpg
Bildet inngår i albumet Dovre kom -