Gråtrost_Turdus pilaris
Bestillingsreferanse: 06.10.29._27.jpg
Bildet inngår i albumet Trostefam -