Øst for Tyrisholt, Nord Aurdal kommune
Bestillingsreferanse: 04.03.05._103.jpg
Bildet inngår i albumet Nord Aurdal kom -