Red-billed Oxpecker_Buphagus erythrorhynchus, Common Impala
Bestillingsreferanse: 14.07.27._0441.jpg
Bildet inngår i albumet Stærfam -