Ørret _Salmo trutta_i Hunderfossen
Bestillingsreferanse: 11.09.29._142.jpg
Bildet inngår i albumet Fisk -