Øynadn naturreservat, Valdres
Bestillingsreferanse: 04.05.22._17.jpg
Bildet inngår i albumet Øynadn NR -