Ikke flere bilder i dette utvalget!
Risheimøyi naturreservat
Bestillingsreferanse: 09.08.15._18.jpg
Bildet inngår i albumet Risheimøyi NR -