Egg av stær_Sturnus vulgaris
Bestillingsreferanse: 11.05.17._14.jpg
Bildet inngår i albumet Stærfam -