Belgenøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 20.10.14._151.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -