Fra Slettefjellet_Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.16._04.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -