Bergsfjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.10.10._054.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -