Stjerner over Vennis, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 10.01.11._67.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -