Mot Hødntind, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.03.30._263.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -