Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.04._146.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -