Fredløs_Lysimachia vulgaris
Bestillingsreferanse: 1996.08.10._06.jpg
Bildet inngår i albumet Nøkleblomfam -