Svennesvollene naturreservat
Bestillingsreferanse: 06.05.09._127.jpg
Bildet inngår i albumet Svennesvollene NR -