Helestrønd, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 17.07.05._329.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -