Bergsfjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.04.14._055.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -