Mot Syne, Nord Aurdal kommune
Bestillingsreferanse: 19.09.25._36.jpg
Bildet inngår i albumet Nord Aurdal kom -