Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 13.10.02._037.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -