Fra Slettefjellet, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.07.11_189.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -