Mjellknapp, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 21.01.03._56.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -