Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 14.11.18._1156.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -