Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.05.07._208.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -