Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.08.22._257.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -