Reir av tjeld_Haematopus ostralegus
Bestillingsreferanse: 01.06.06._03.jpg
Bildet inngår i albumet Tjeldfam -