Vanlig hageblomsterflue_Syrphus ribesii, Prestekrage_L. vulgare
Bestillingsreferanse: 10.07.27._16.jpg
Bildet inngår i albumet Blomsterfluer -