Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 09.04.13._12.jpg
Bildet inngår i albumet Is, snø -