Gullrisfjærmøll_Platyptilia calodactyla
Bestillingsreferanse: 07.06.29. (09 C).jpg
Bildet inngår i albumet Fjærmøll -