Målerlarve
Bestillingsreferanse: 06.09.03._04.jpg
Bildet inngår i albumet Målere -